C/ Jaume I, 57 - Tel. 935 932 681
Mollet del Vallès (08100) Barcelona
  Cafeteria SNACK La Pera